RODO - Informacje

Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu amicoprint.pl jest Amico Group Krzysztof Ochał z siedzibą w Zagorzyce 485, 39-126 Zagorzyce,

zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 180933597, NIP 6782591862 .

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującym administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: 

sklep@amicoprint.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Amico Group Krzysztof Ochał, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Okres przechowywania danych

 

              

Wyrażenie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres

sklep@amicoprint.pl


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać wysyłając maila na adres sklep@amicoprint.pl

 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

Stosowny wniosek można złożyć na adres sklep@amicoprint.pl . Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:


Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:


2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Profilowanie danych osobowych przez Amico Group Krzysztof Ochał polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.