Polityka Prywatności

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu amicoprint.pl jest Amico Group Krzysztof Ochał z siedzibą w Zagorzyce 485, 39-126 Zagorzyce, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 180933597, NIP 6782591862 .

 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

3.1 przetwarzane zgodnie z prawem;

3.2 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3.4 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

3.5 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne.

 

4. Powierzone dane osobowe są przetwarzane:

4.1 w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego;

4.2 w celu prawidłowej obsługi reklamacji składanych przez klienta oraz w przypadku odstąpienia od umowy zwrotu świadczeń (zwrotu towaru);

4.3 w celu tworzenia wewnętrznych raportów i analiz

4.4 w celu przesyłania na podany adres email zamówionego biuletynu informacyjnego, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę;

4.5 w celu przekazywania informacji o Amicoprint, asortymencie, promocjach, jeżeli klient wyrazi osobną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

5. Powierzone dane osobowe przetwarzane są również w celu udokumentowania stosunków umownych oraz w celach dowodowych, przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych a także przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

 

6. W zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktów Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, wybranemu przewoźnikowi.

 

7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

8. W stosunku do danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające ich pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione:

8.1 szyfrowanie transmisji danych pomiędzy infrastrukturą usługobiorcy i Amicoprint

8.2 zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

8.3 zabezpieczenie dostępu do konta indywidualnym loginem i hasłem utworzonym przez klienta.

 

9. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

 

10. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże rejestracja konta w serwisie internetowym i dokonywanie zakupów wymaga podania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie znacznej części usługi elektronicznej, w tym dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

 

11. Klient w procesie rejestracji konta ma możliwość wyrażenia osobnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych. Zgoda ta nie jest wymagana do korzystania z usług Amicoprint.

 

12. Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie na podany adres email biuletynu informacyjnego. Podanie adresu email w tym celu jest całkowicie dobrowolne.

 

13. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony amicoprint.pl. Sposób, cel i zakres zbierania i przetwarzania tych danych omawia osobny dokument „polityka plików cookies”.

 

14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.08.1997 r.)

 

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

16. Uprawnienia, o których mowa powyżej można realizować po zalogowaniu się do konta klienta za pomocą zakładki Dane Osobowe w sekcji Moje Konto albo pocztą elektroniczną na adres: amicoprint@gmail.com albo pisemnie na adres administratora.

 

17. Serwis AmicoPrint.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").


 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 

 

18. Serwis korzysta z plików cookies.

19. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu AmicoPrint.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 

20. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.

21. Administrator umożliwia również zamieszczanie plików cookies pochodzących od podmiotów z nim współpracujących. - cookies zewnętrzne.

22. Pliki cookies własne wykorzystywane są w następujących celach:

22.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
22.2. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
22.3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

23. Pliki cookies zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach:
23.1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

23.2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
23.3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA], plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

24. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

25. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

26. Ograniczenia stosowania cookies uniemożliwiają korzystanie z niektórych funkcji serwisu AmicoPrint.pl i mogą powodować istotne błędy w jego funkcjonowaniu.

27. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.


28. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/